Zaloguj się | Rejestracja

Zaproszenie na wystawy w ICS


Zaproszenie na wystawy
w ICS


Od 6 do 8 lipca można będzie oglądać dwie wystawy na które zaprasza Instytut Cybernetyki Sztuki w Osowej. Pierwsza z nich to MATRYCA. NANO – qual-IA natomiast druga zaś nosi tytuł SAKKADY I SPÓŁKA. ART AFTER PSYCHO-SOCIOLOGY. Wernisaże wystaw już w tę sobotę o 18:00 i 19:00 w ICS przy ul. Komandorskiej 26.MATRYCA. NANO Qual-IA
WYSTAWA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ / EXHIBITION OF ART
OTWARCIE WYSTAWY / OPENING:
6.07.2024,
SOBOTA / SATURDAY, GODZ. 18:00—20:00
INSTYTUT CYBERNETYKI SZTUKI I GALERIA SPIŻ 7 W GDAŃSKU OSOWIE
UL. KOMANDORSKA 26, BUDYNEK B, PLAC
KONCERTY MUZYKI IMPROWIZOWANEJ ORAZ PERFORMANS / STEERAGE W TRAKCIE WERNISAŻU
CZAS TRWANIA WYSTAWY / OPENING HOURS: 7–8.07.2024,
NIEDZIELA—PONIEDZIAŁEK / SUNDAY—MONDAY,
GODZ. 17:00–20:00,
WSTĘP WOLNY / FREE ENTRY

Artists:

ANNA ANDRZEJEWSKA, DOMINIKA KATARZYNA BORKOWSKA, MAŁGORZATA DOBKE, MICHAŁ HARASIM, JACASZEK | JEKA | KLIMEK | WYRWASZEWSKI, MARTYNA KAŹMIERCZAK, LESZEK KRUTULSKI, EDYTA KOWALEWSKA, KRZYSZTOF JURECKI, MI MIAESTAS, AGATA NOWOSIELSKA, MAREK ROGULSKI, PATRYK RÓŻYCKI, EWA SUROWIEC, PAULINA SOSIŃSKA, WOJTEK SOSNOWSKI, KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI, JEAN VOGUET

Organizacja / Organisation: Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc / TNS
Kurator, koncepcja / Curator, conception: dr Marek Rogulski
Współpraca kuratorska / Curator, cooperation: dr Krzysztof Jurecki (AHE)
Współpraca kuratorska (muzyka) / Curator, cooperation (music): Michał Jacaszek
Współpraca, partnerzy / Cooperation: ASP Gdańsk, CSW Łaźnia, Akademia Humanistyczno- -Ekonomiczna w Łodzi / AHE Łódź

Wystawę dofinansowano ze środków Miasta Gdańska / The exhibition was co-financed from the budget of the City of Gdańsk

MATRYCA. NANO – qual-IA.

Wystawa podejmie problem konstytuowania i określania stopnia „zrozumiałości” wypowiedzi artystycznych (w jej różnych formach). Punktem odniesienia dla powstałych prac są pojęcia matrycy społecznej oraz treści percepcyjnej.
>>Jaka może być najmniejsza porcja informacji?
Jaka może być najmniejsza porcja doświadczenia? <<
Nikt nie wie do czego funkcjonalnie służy świadomość. Super inteligencja umożliwia szybkie przetwarzanie danych (jak w AI), które jednak potrafi odbywać się bez udziału świadomości. Matryca (łac. mater– matka, ang. - matrix) jest to ogólne określenie formy do wykonywania kopii.

W biologii molekularnej „matryca” to fragment DNA, na którym odbywa się amplifikacja - proces, podczas którego dochodzi do zwielokrotniania liczby lub zwiększania ilości. Najczęściej termin ten jest stosowany w odniesieniu do powielania (namnażania) DNA w genomie. Zachodzi pod wpływem różnych hormonów, które regulują funkcjonowanie narządów organizmu.

Można obserwować zwrotne oddziaływanie pomiędzy wydzielaniem hormonów a stanami psychicznymi wywołanymi w związku z doświadczaniem silnych emocji i uczuć.

Odbiorczość (receptywność) i intencjonalność (ukierunkowane działanie) są ważnym elementem fenomenu qualiów - jednostek percepcyjnych właściwych człowiekowi. Rozważa się nawet możliwość, że ludzki umysł może łamać funkcję falową, tworzyć kolaps kwantowy i tym samym wpływać na „matrycę” podłoża świadomości (tego nie potrafi obliczeniowa sztuczna inteligencja).
Brać jednak trzeba też pod uwagę ograniczone zdolności poznawcze człowieka - błędy poznawcze, przekonania fałszywe, idealizacje, uproszczenia, luki pamięciowe i w postrzeganiu.

Jak owe braki miałyby wpływać na proces łamania funkcji kwantowej?

Jak bardzo kreowana w umyśle utopia wpływać może na treści przeżycia a tym samym kształtować „ukierunkowaną” postawę i określać kontekst sensu?

Qualia są dla percepcji niczym układ hormonalny w organizmie. Działaniowy i performatywny status przeżyć może w konsekwencji wpływać na charakter zaangażowania jednostki w społeczną matrycę wspólnotowego uczestnictwa.
Czy owo uczestnictwo jest jednak wystarczające jako warunek zrozumiałości prezentowanej treści, choćby w wypowiedzi artystycznej?
Koncepcja:
dr Marek Rogulski TNS / ICS / AHE


osowa.jpg

SAKKADY I SPÓŁKA. ART AFTER PSYCHO-SOCIOLOGY.
WYSTAWA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ / EXHIBITION OF ART
OTWARCIE WYSTAWY / OPENING: 6.07.2024,
SOBOTA / SATURDAY, GODZ. 19:00—21:00
INSTYTUT CYBERNETYKI SZTUKI I GALERIA SPIŻ 7 W GDAŃSKU OSOWIE
UL. KOMANDORSKA 26, BUDYNEK A, PLAC
KONCERT MUZYKI IMPROWIZOWANEJ ORAZ PERFORMANS / STEERAGE W TRAKCIE WERNISAŻU
WYSTAWA JEST TRZECIĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU ARTYSTYCZNO-BADAWCZEGO PT: ART AFTER PSYCHO-SOCIOLOGY, FUNDACJI TNS
CZAS TRWANIA WYSTAWY / OPENING HOURS: 7–8.07.2024,
NIEDZIELA—PONIEDZIAŁEK / SUNDAY—MONDAY, GODZ. 17:00–20:00,
WSTĘP WOLNY / FREE ENTRY

Artists:

KRZYSZTOF M. BEDNARSKI + ALINA SZAPOCZNIKOW, KATARZYNA BOREJSZA + MARCIN KARCZEWSKI, ROMAN BROMBOSZCZ, OSKAR CHMIOŁA, WANDA CZEŁKOWSKA + RICHARD DEMARCO + DOROTA GRUBBA, JAGODA DUKIEWICZ + ALEX LIBERTAD + ANDRZEJ WASILEWSKI, EWELINA GRABOWSKA + SKŁAD, PIOTR GRĘDZIŃSKI, JOANNA E. KABALA, PAWEŁ KORBUS, D. BALTAZAR KOWALSKI, GRAŻYNA KRĘCZKOWSKA, FILIP MAZUR + JAN KOKSOWSKI + WOJTEK ŚLEFARSKI, MICHAŁ MAZUR, ROKSANA MROCZKO, PLANTA [KRZYSZTOF MAZUR + MAŁGORZATA MAZUR], IZABELA ROBAKOWSKA, MAREK ROGULSKI, ZUZANNA SADOWA, JOANNA SZUMACHER, GILES SUTHRELAND + LYS HANSEN + ASGER JORN, THE VOLGA DRIVE (ALEKSANDR GNUTOV, SASHA KULIK), MironTee, IWONA TEODORCZUK + PAWEŁ MOŻDŻYŃSKI, MAREK ZYGMUNT

Organizacja / Organisation: Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc / TNS
Kurator, koncepcja / Curator, conception: dr Marek Rogulski
Współpraca kuratorska / Curator, cooperation: dr Roman Bromboszcz, dr Dorota Grubba Thiede
Koordynacja / Coordinator: dr Dorota Grubba Thiede
Współpraca, partnerzy / Cooperation: ASP Gdańsk, CSW Łaźnia, Akademia Humanistyczno- -Ekonomiczna w Łodzi / AHE Łódź

Wystawę dofinansowano ze środków Miasta Gdańska / The exhibition was co-financed from the budget of the City of Gdańsk
Część III - Wydarzenie I: ART AFTER PSYCHO-SOCIOLOGY:- SAKKADY i SPÓŁKA (świat)

Tytuł wystawy jest grą słów: Sakkady i spółka (łac. societas). Pierwsze odnosi się do psychologii widzenia, drugie jest formą określenia ram współpracy, np.; gospodarczej - grupy ludzi - a w swym najszerszym rozumieniu oznacza cały „cywilizowany i niecywilizowany świat”. Wystawa „Sakkady i spółka” to wiwisekcja zachowań, która niczym „moment obserwacyjny” procesu widzenia stawiać ma pytanie o znaczenie proponowanych na wystawie konstruktów artystycznych. Ich kontekstem jest istnienie pojęć świata „cywilizowanego i niecywilizowanego”– razem tworzących coś w rodzaju „spółki” (świata). Ten dualizm wzajemnie uzasadniających się pojęć, wybrzmiewać może w różnych okolicznościach, w różnych społecznych rolach i w nieoczekiwanych konfiguracjach (trochę jak zwielokrotniona świadomość). Sakkady (ruchy sakkadowe), to mimowolne ruchy oka, które wykonywane są podczas obserwowania obiektów.

Gdyby tego nie było mielibyśmy coś w rodzaju widzenia tunelowego. Wydaje się że mózg rejestruje wszystkie szczegóły ale tak nie jest. „To oznacza, że mamy całkiem potężną iluzję przestrzeni pełni naszego doświadczenia.” Według Daniela Denneta: „To trik mózgu – jest jak sztuczka magików, którzy odwracają uwagę aby przed oczami zrobić coś innego. Jest to możliwe ponieważ świadomość percepcyjna ludzi nie jest tak bogata jak im się wydaje.” Również moment obserwacyjny (świadomego doświadczenia) ma niewyraźne granice. [Gulio Tonnoni]. Obserwacje dokonywane niejako „od wewnątrz” - z poziomu jednostki i za pomocą zmysłu wzroku - ulegają fiksacji czyli stabilizacji na informacjach, które wydają się być ważne. Może to być również reakcja oka na pojawienie się obiektów na peryferiach obszaru widzenia. Natomiast wyobraźnia świata dotyczy kształtowania się w umysłowości obrazu rzeczywistości w jego najszerszym rozumieniu, poprzez sieć powiązań o charakterze społecznym i która ma wymiar kulturowy.

Można powiedzieć, że ten wypadkowy obraz świata to „spółka” rzeczywistych i domyślnych danych na temat tego, co uznajemy aktualnie „za ważne”. Te mające znaczenie „ważne dane” mogą być lokowane zarówno w centrach jak i na peryferiach znanego jednostce świata. Tego rodzaju określenia warunkowane są stopniem i miejscem zaangażowania jednostek i społeczeństw w różnego rodzaju aktywności o charakterze kulturowym (spółki, instytucje, działania nieformalne, wywrotowe itp). Postawa propozycjonalna to termin stosowany w psychologii umysłu. Określa on stan mentalny podmiotu względem pewnej „propozycji” a „myśl” uznaje za wytwór umysłu, który wysłany do mózgu generuje emocje, a w konsekwencji także konkretne zachowania. Jak i dlaczego wyłaniają się pewne zachowania – w tym te, które określamy mianem działalności artystycznej?

Według badaczy problem świadomości (a zatem i zachowań) nacechowany jest „dualizmem własności”. Wiele z zachowań można wytłumaczyć jako niewielkie (niskie) emergencje – do nich zaliczyć można proste zasady walki o przeżycie, homeostazę organizmu, zmiany pogody. Ale istnieje też problem „wielkich emergencji” takich jak świadomość (problem ciało/umysł). która zasadniczo wyznacza jakiś nowy poziom operacyjny, zupełnie nowe właściwości natury.
Koncepcja, Marek Rogulski /ICS/ TNS


osowa.jpg

Marek Rogulski - ICS

czwartek 27 czerwca 2024 - 08:04:48 | Komentarze: 0
Wersja do druku

szukaj w Osowej


Polecamy firmy / usługi

pelvi.jpg
Centrum Medyczne "PELVI"
Gdańsk Osowa
ul. Kwiatkowskiego 11D
Zapraszamy do skorzystania
z usług medycznych
w Centrum Medycznym Pelvi. Obiecujemy dobrze się Tobą zaopiekować.

Oferta medyczna
 • ginekologia
 • chirurgia i proktologia
 • urologia
 • ortopedia
 • pediatra
 • urofizjoterapia

Tel. 506-507-166
www.pelvi.pl
nm.jpg
Zapraszamy:
pn-pt: 8:00-21:00
sb: 8:00-17:00

Usługi
 • Strzyżenie męskie
 • Combo
 • Trymerowanie brody
 • modelowanie
TEL. 788-730-762
www.fryzjer-osowa.pl
STUDIO URODY MARIA GALLAND
80-299 Gdańsk Osowa, ul.Wegi 22
Tel. 603-217-604
NOWOŚĆ!
EGZOSOMY
– nowa terapia regeneracyjna
i przeciwzmarszczkowa
galland.jpg
Zapraszamy na zabieg
z wykorzystaniem egzosomów – cząsteczek biologicznych, które inicjują procesy regeneracyjne zapewniające skórze młody wygląd, poprawę jej kolorytu i sprężystość na wiele miesięcy.

Zapoznaj się z nową ofertą: www.galland.pl/nowości
kalineczka.jpg
Muzyczny żłobek w Osowej zaprasza
Muzyczny żłobek Kalineczka w Osowej. Oferujemy profesjonalną opiekę nad dziećmi do 3,5 lat. Nasze Ciocie to serdeczne, młode i wykwalifikowane opiekunki dziecięce dbające o rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka.

Placówka pod kontrolą Sanepidu
i Straży Pożarnej.

Tel. 505 977 822 . Zapraszamy!
www.kalineczka.pl
nm.jpg
PRZYCHODNIA NOVUM MEDICA ZAPRASZA
Gdańsk Osowa, ul. Sopocka 14
tel. +48 782 470 782
Usługi w ramach bezpłatnej opieki:
 • lekarz rodzinny POZ
 • lekarz pediatra POZ
Usługi w ramach prywatnej opieki:
 • lekarz kardiolog
 • lekarz medycyny sportowej
 • lekarz neurolog
 • lekarz ortopeda
 • lekarz dermatolog
 • psycholog
 • trycholog
Happy_Kids_Osowa.jpg
Gdańsk Osowa
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025
trwa
Atrakcyjne promocje
ZAPRASZAMY
.. ul. Oriona 1:
 • do żłobka i przedszkola
.. ul. Nowy Świat 7 a:
 • do szkoły NOWY ŚWIAT

Zapraszamy na basen:
małe grupy
kameralna atmosfera
tel. 691 190 120
www.happykidsosowa.pl
oliwka.jpg
ul. Ceynowy 2/1, 80-321 Gdańsk Oliwa,
tel. 58 552 00 77, kom. 502 863 115
Ośrodek Szkolenia Kierowców OLIWKA
serdecznie zaprasza na
kursy prawa jazdy
w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B,
B automat oraz B+E.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu kierowców, wykwalifikowaną kadrę instruktorów, jeden z większych placów manewrowych w trójmieście, pojazdy odpowiadające wymogom PORD.

Oferujemy podręczniki oraz inne pomoce naukowe w cenie kursu, jazdy dodatkowe, a także płatności w ratach.

www.oliwka.net.pl
fk.jpg
FABRYKA KULTURY REDA
ZAPRASZA NA WYDARZENIA
Reda, ul. Łąkowa 59A
Kalendarz Fabryki
 • EKO - piknik (27.07)
 • Tai Chi - park (27.07)
 • Muzyczna sobota - park (27.07)
 • Koncert kameralny - park (28.07)
 • Pchli targ (4.08)
 • Rafał Rutkowski (24.08)
 • Adam Van Bendler (6.09)
 • Bartosz Gajda Stand Up (13.09)
 • Maciej Balcar (15.09)
 • Kabaret Pomoże (18.10)