Zaloguj się | Rejestracja
Twoja przeglądarka nie obsługuje zawartości Flash.

Sesja Rady Dzielnicy Osowa


Sesja
Rady Dzielnicy Osowa


Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński, zwołuje sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższy wtorek 27 października 2020 r, o godz. 19:00. Ze względu na kolejne ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, sesja odbędzie się w systemie zdalnym na platformie TEAMS.Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności zdalnych obrad

3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad

4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/36/2020 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2020. (Uchwała nr XVIII/45/2020)

Uchwała nr XVIII/45/2020
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie
zmiany uchwały nr XIV/36/2020 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2020

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 i § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 2 uchwały nr XIII/279/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2020 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych

uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zmienia się uchwałę nr XIV/36/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2020 w następujący sposób:
1) w § 1 po punkcie 17 dodaje się punkt 18 w następującym brzmieniu:
„18) Wsparcie organizacji spotkania opłatkowego dla mieszkańców w Szkole Podstawowej nr 81 – 2.500 zł;”
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Pozostawia się rezerwę w wysokości 42.500 zł.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Rada Dzielnicy Osowa modyfikuje swoją uchwałę budżetową na rok 2020 poprzez dodanie projektu wsparcia organizacji spotkania opłatkowego dla mieszkańców przy Szkole Podstawowej nr 81.
Rok 2020 jest niezwykle trudnym rokiem z powodu pandemii koronawirusa. Widząc jednak jak mieszkańcom brakuje inicjatyw i projektów skierowanych na integrację, Rada Dzielnicy Osowa pragnie wprowadzić świąteczną, domową i rodzinna atmosferę pośród mieszkańców w tym trudnym czasie pandemii.


5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektu budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2021 z mieszkańcami. (Uchwała nr XVIII/46/2020)


Uchwała nr XVIII/46/2020
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie sposobu konsultowania projektu budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2021 z mieszkańcami

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 8, § 34 ust. 3 i § 34 ust. 7 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.
Rada Dzielnicy Osowa zwraca się do mieszkańców Dzielnicy Osowa o przedstawienie propozycji do budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2021 w terminie od 1 grudnia 2020 roku do 21 grudnia 2020 roku.

§ 2.
Propozycje winny być składane poprzez poprawnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, opublikowany na stronie internetowej Rady Dzielnicy Osowa. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Wniosek można składać w formie pisemnej do skrzynki pocztowej znajdującej się przy siedzibie Rady Dzielnicy Osowa lub w formie elektronicznej na oficjalny adres poczty elektronicznej Rady Dzielnicy Osowa (e-mail: rada.osowa©gmail.com).

§ 3.
Wraz z wnioskiem winno być złożone i podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Zasadami Promowania i Rozliczania Wydarzeń oraz Inwestycji z Budżetu Dzielnicy Gdańsk Osowa, opublikowane na stronie internetowej Rady Dzielnicy Osowa. Zasady Promowania i Rozliczania Wydarzeń oraz Inwestycji z Budżetu Dzielnicy Gdańsk Osowa stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4.
Ogłoszenie o konsultacjach zostanie zamieszczone na stronie internetowej Rady Dzielnicy Osowa, na profilu na portalu społecznościowym Facebook, a także zostanie przesłane do mediów dzielnicowych.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wymóg konsultacji budżetu dzielnicy określony jest przez Statut Rady Dzielnicy Osowa. Rada Dzielnicy Osowa podejmując tę uchwałę rozpoczyna konsultacje społeczne odnośnie Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2021. Propozycje budżetowe od mieszkańców będą wskazówkami dla Rady Dzielnicy Osowa w jaki sposób i na jakie projekty rozdysponować środki budżetowe dzielnicy Osowa w roku 2021.
W ogłoszeniu o konsultacjach należy wskazać, że środki finansowe mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.


6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy

7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa

8. Wolne wnioski

9. Zamknięcie sesji

Waldemar Karpiński - Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa

czwartek 22 października 2020 - 07:32:20 | Komentarze: 0
Wersja do druku

szukaj w Osowej


bo.jpg

Polecamy firmy / usługi

Happy_Kids_Osowa.jpg
Gdańsk Osowa,
ul. Nowy Świat 7a, oraz Oriona 1
Rekrutacja 2020/2021
w toku
.. Zapraszamy:
 • do przedszkola
  dzieci urodzone w 2016 i 2017
 • do żłobka
  dzieci urodzone w 2018 i 2019
.. Zapraszamy:
 • Rekrutacja do szkoły
  NOWY ŚWIAT
  KLASY 0-I oraz II-VIII

REKRUTACJA TELEFONICZNA
ORAZ ONLINE
Z A P R A S Z A M Y

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA,
ŻŁOBEK HAPPY BABY, BASEN.


www.happykidsosowa.pl

kalineczka.jpg
Muzyczny żłobek w Osowej zaprasza
Muzyczny żłobek Kalineczka w Osowej. Oferujemy profesjonalną opiekę nad dziećmi do 3,5 lat. Nasze Ciocie to serdeczne, młode i wykwalifikowane opiekunki dziecięce dbające o rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka.

Placówka pod kontrolą Sanepidu
i Straży Pożarnej.

Tel. 505 977 822 . Zapraszamy!
www.kalineczka.pl
ALE CACKO
cacko.jpg
"Ale Cacko" – magiczne miejsce,
gdzie kupisz wyroby artystyczno – rękodzielnicze
W naszej ofercie posiadamy gotowe „cacka” na prawie każdą okazję: imieniny, urodziny, śluby czy też bardziej oficjalne uroczystości.

Oferujemy gustowną ceramikę artystyczno - dekoracyjną glamour. Wykonujemy na zamówienie ze sztucznej roślinności i kwiatów okolicznościowe stroiki, wiązanki oraz kompozycje artystyczne

Posiadamy bogatą ofertę kosmetyków dla pań i panów firmy „Oriflame” dostępną na każdą kieszeń.

Kontakt: kontakt©alecacko.pl
tel : +48 786 118 589
Facebook.com/alecackopl

gabor.jpg
Biuro Ochrony, ul. Kielnieńska 123/A10
Zasadniczym powodem powstania Naszej firmy było utworzenie wyspecjalizowanego personelu zdolnego, do profesjonalnego i kompleksowego zabezpieczenia Państwa życia, zdrowia oraz mienia. Oferujemy usługi z zakresu ochrony osób i mienia.
www.gabor-security.pl
oliwka.jpg
ul. Ceynowy 2/1, 80-321 Gdańsk Oliwa,
tel. 58 552 00 77, kom. 502 863 115
Serdecznie zapraszamy na kursy prawa jazdy w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B, B automat oraz B+E.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu kierowców, wykwalifikowaną kadrę instruktorów, jeden z większych placów manewrowych w trójmieście, pojazdy odpowiadające wymogom PORD, oferujemy podręczniki oraz inne pomoce naukowe w cenie kursu, jazdy dodatkowe, a także płatności w ratach.

www.oliwka.net.pl
maran.jpg
marAN - Kursy Językowe
Gdańsk Osowa, ul. Barniewicka 110
marAN jest niewielką szkoła językową. Specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego dzieci młodzieży
oraz dorosłych.

- zajęcia dla dzieci od 3 roku życia
- mało liczne grupy do 6 osób
- zajęcia indywidualne i grupowe
- konwersacje
- różnorodność materiałów do nauki
- wykwalifikowana kadra
- miła i przyjazna atmosfera

malinowy_ogrod.jpg
Gdańsk Osowa ul. Pegaza 2
Nowa karta menu
Catering
Dowozy
Nasza oferta
Zamów do domu lub firmySTUDIO URODY MARIA GALLAND
80-299 Gdańsk Osowa, ul.Wegi 22
Tel. 603-217-604
NOWOŚĆ - KERATYNOWY LIFTING
I BOTOX RZĘS
galland.jpg
Zapraszamy na zabieg który mocno podkreśli piękno i czerń rzęs. Odżywi, zregeneruje a także podkręci je pogrubi
i wydłuży

Zapoznaj się z nową ofertą: www.galland.pl/nowości
pediatra.jpg
Gdańsk Osowa, ul. Ateny 8
(przy przedszkolu Happy Kids)
lek. Agnieszka Melkowska-Kowalczyk
specjalista pediatrii
specjalista chorób płuc dzieci
...
lek. Marta Makowska
specjalista pediatrii

... godziny przyjęć:
 • poniedziałek 17:00-20:00
 • wtorek 17:00-20:00
 • piątek 17:00-20:00
Rejestracja pon-piątek 8:00-20:00
Telefon: 577-144-077
www.pediatra-osowa.pl