Zaloguj się | Rejestracja
Twoja przeglądarka nie obsługuje zawartości Flash.

Poznaj nowych radnych dzielnicy


Małgorzata Biernat

Wykształcenie, praca zawodowa, inne kompetencje - magister pedagogiki ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; trener Odysei Umysłu; nauczycielka klas młodszych w szkole podstawowej; dziennikarka obywatelska

Zainteresowania, pasje, ulubione zajęcia - muzyka, film, fotografia, internet a społeczeństwo

Doświadczenie, w pracy społecznej, przynależność, do organizacji pozarządowych, partii politycznych - założyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia „INNE jest piękne”; od 2004 roku związana z portalem obywatelskim www.osowa.com; redaktor naczelna; społecznik z wieloletnim doświadczeniem; organizator wielu wydarzeń dzielnicowych: debat przedwyborczych, festynów sąsiedzkich, festynów dla dzieci itp.;
aktywny uczestnik życia dzielnicowego: brałam udział w warsztatach o charakterze partycypacyjnym; np. „Quo vadis, Osowo?”, uczestniczyłam w pozyskaniu grantów miejskich na place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu; wnioskodawca budżetu obywatelskiego – trwa procedura realizacji projektu „Osowski deptak 2.0 – miejsce spacerów i spotkań”; członek zespołu, który wypracował „Koncepcję Domu Sąsiedzkiego” i doprowadził do podpisania porozumienia; przez wiele lat współpracowałam z Radą Dzielnicy (a wcześniej – Osiedla) Osowa na różnych płaszczyznach, uczestniczyłam w wielu sesjach, spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, w rozwiązywaniu problemów dzielnicowych.

Za swoją dotychczasową działalność społeczną zostałam wyróżniona następującymi nagrodami: Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego – tytuł Gdańskiego Społecznika Roku 2015; Nagroda w Konkursie „Osowa – moja mała ojczyzna” – tytuł Osowianina Roku 2017

Mój pomysł na Osowę; priorytety dla dzielnicy - Największym potencjałem tej dzielnicy są …osowianie. Mieszkańcy powinni być włączani w rozwiązywanie problemów swojej małej ojczyzny, współdecydować o jej kształcie, ale także aktywnie zabiegać o środki na jej rozwój: inwestycyjny, ale również społeczny.BARTOSZ MATEUSZ STEFAŃSKI

Wykształcenie, praca zawodowa, inne kompetencje - Wykształcenie wyższe, magister inżynier informatyki, Były Radny Dzielnicy Osowa VI kadencji

Zainteresowania, pasje, ulubione zajęcia - Interesuję się niezmiennie swoją dzielnicą, Osową. Rozwijam swoje pasje do informatyki, transportu zbiorowego, sportu, muzyki i podróżowania. W wolnym czasie także rozwijam się lingwistycznie poprzez naukę języków – angielskiego oraz norweskiego.

Doświadczenie, w pracy społecznej, przynależność, do organizacji pozarządowych, partii politycznych - Miałem okazję pracować na rzecz Osowej jako Radny Dzielnicy. Przez 4 lata udało mi się wdrożyć lub wesprzeć wiele pomysłów z różnych dziedzin, m. in. udało mi się poprawić transport publiczny, współpracowałem nad utworzeniem sieci biblioteczek plenerowych, zinwentaryzowałem zasoby dzielnicy (zieleń, mała infrastruktura, drogi, chodniki, oświetlenie), działałem aktywnie na rzecz Budżetu Obywatelskiego (dwa zwycięskie projekty), a także starałem się aktywizować mieszkańców i uświadamiać ich o istnieniu i możliwościach Rad Dzielnicy (m. in. coroczne ankiety budżetowe).

Mój pomysł na Osowę; priorytety dla dzielnicy - Chciałbym nadal móc zabiegać i realizować to, czym zajmowałem się w poprzedniej kadencji.
Oto kilka najważniejszych projektów na mojej liście: Dalszy rozwój komunikacji publicznej w naszej dzielnicy, aby wyjazd z naszej dzielnicy stał się łatwiejszy i wygodniejszy; rozbudowa szkół podstawowych, utworzenie przedszkola i żłobka; Utworzenie parków i zieleńców przy współpracy z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni na podstawie zinwentaryzowanych zieleńców osowskich; Remont dróg i chodników; Praca nad przyspieszeniem oświetlenia osowskich ulic z programu „Jaśniejszy Gdańsk” Dążenie do budowy ulicy Nowej Kielnieńskiej wraz z remontem w formie bulwaru ulicy tzw. „starej” Kielnieńskiej; Dążenie do budowy nowej ulicy Spacerowej z buspasami i drogą rowerową; Chciałbym także, aby w dzielnicy powstały miejsca lub instytucje, które pozwolą nam „załatwić” wiele spraw w dzielnicy bez wyjeżdżania do sąsiednich dzielnic, czyli m. in. Punkt Obsługi Mieszkańców (urząd miejski), punkt biblioteki miejskiej, Dom Sąsiedzki (Centrum Społeczne i Kulturalne), centrum medyczne (dzienny dom opieki nad seniorami i niepełnosprawnymi), kino w CH Osowa. Chciałbym dążyć do tzw. „dzielnicy małych odległości”, w której będziemy mogli załatwić większość spraw urzędowych i kulturalnych bez potrzeby opuszczania Osowej, Stała współpraca z Radnymi Miejskimi z naszego okręgu nad stałym monitorowaniem potrzeb Osowian.Waldemar Karpiński

Wykształcenie, praca zawodowa, inne kompetencje - Mgr ekonomii, Ekonomista, Rzeczoznawca maszyn i urządzeń.

Zainteresowania, pasje, ulubione zajęcia - Fotografia i góry

Doświadczenie, w pracy społecznej, przynależność, do organizacji pozarządowych, partii politycznych - Członek Rady Dzielnicy 2015-2019; Przewodniczący Rady Dzielnicy 2018/2019; Organizator wielu integracyjnych imprez i spotkań lokalnej społeczności.

Mój pomysł na Osowę; priorytety dla dzielnicy - Rozwój PKM - budowa drugiego przystanku w naszej dzielnicy, zwiększenie częstotliwości kursów. Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego pełniącego wielorakie funkcje: domu sąsiedzkiego, przestrzeni dla inicjatywy i imprez kulturalnych, biblioteki i miejsca wsparcia dla osób potrzebujących. Bieżące remonty dróg i chodników. Oświetlenie na ulicach. Większe wsparcie Młodzieżowej Rady Dzielnicy.Paweł Zarzycki

Wykształcenie, praca zawodowa, inne kompetencje - Od ponad roku pełnię funkcję przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa w związku z czym uczestniczyłem w wielu spotkaniach publicznych i sesjach Rady Dzielnicy Osowa. Wziąłem udział w cyklu spotkań przygotowujących do pełnienia funkcji radnego dzielnicy.

Zainteresowania, pasje, ulubione zajęcia - Jestem znany z tego, że interesuję się praktycznie wszystkim. Wierzę, że taki sposób życia czyni ze mnie świetnego społecznika skłonnego do zrozumienia jak największej grupy ludzi. Moje szerokie zainteresowania idą w parze z moją największą pasją jaką jest praca na rzecz społeczeństwa i powodują że moja działalność jest bardziej efektywna. Są to między innymi: - transport, -psychologia, -prawo, -urbanistyka.

Doświadczenie, w pracy społecznej, przynależność, do organizacji pozarządowych, partii politycznych - Pracę społeczną w szerszym zakresie zacząłem w wieku 13 lat jako uczeń Osowskiego gimnazjum w którym pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego samorządu uczniowskiego i mediatora. W późniejszym czasie zostałem wybrany do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa i objąłem stanowisko przewodniczącego. Dzisiaj jestem w grupie najbardziej aktywnych działaczy społecznych skupionych wokół rozwoju naszej dzielnicy. Współpracuję z radnymi miasta, młodzieżowymi radnymi miasta oraz organizacjami pozarządowymi. Nie jestem jednak członkiem żadnej z partii politycznych.

Mój pomysł na Osowę; priorytety dla dzielnicy - W Radzie Dzielnicy Osowa chciałbym kontynuować obecną działalność ukierunkowaną na rozwój infrastruktury drogowej i komunikacji miejskiej. Uważam, że 3000 podpisów poparcia które udało mi się zebrać wspólnie z Jankiem Peruckim na rzecz budowy drugiego przystanku PKM wyrażają sprzeciw mieszkańców wobec idei dzielnicy dużych odległości i ciągłych zatorów drogowych na ulicy Kielnieńskiej czy Spacerowej. W dalszym ciągu będę współpracował z młodzieżą i seniorami oraz zwrócę uwagę na zaniedbane, kulturalne aspekty naszej dzielnicy.PIOTR LUDWICHOWSKI

Wykształcenie, praca zawodowa, inne kompetencje - Wyższe, Nauczyciel wychowania fizycznego, W SP 81 Gdańsk

Zainteresowania, pasje, ulubione zajęcia - Sport, fotografia.

Doświadczenie, w pracy społecznej, przynależność, do organizacji pozarządowych, partii politycznych - Radny dzielnicy dwóch kadencji, Wiceprezes Olimpia Osowa, wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz społeczeństwa.

Mój pomysł na Osowę; priorytety dla dzielnicy - Chciałbym wspierać wszelkie działania na rzecz edukacji oraz sportu w naszej dzielnicy.Artur Feldzensztajn

Wykształcenie, praca zawodowa, inne kompetencje - Wykształcenie wyższe, absolwent Politechniki Gdańskiej. Magister inżynier na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - inżynier na kierunku Energetyka. Pracuję na stanowisku inżynier / projektant w firmie INTECH Engineering.

Zainteresowania, pasje, ulubione zajęcia - Kolarstwo górskie, turystyka rowerowa, budownictwo naturalne, majsterkowanie, wypoczynek na łonie natury, muzyka i śpiew.

Doświadczenie, w pracy społecznej, przynależność, do organizacji pozarządowych, partii politycznych - Nie należę do partii politycznych oraz organizacji pozarządowych. Nie mam doświadczenia w pracy społecznej, ale aktywnie interesuję się sprawami naszej dzielnicy (np. biorąc udział w warsztatach Quo Vadis Gdańsku, czy też ostatnio w spotkaniu dot. Nowej Koziorożca i Kielnieńskiej)

Mój pomysł na Osowę; priorytety dla dzielnicy - Sprawy dzielnicy, które najbardziej leżą mi na sercu to m.in.: - Estetyka i spójność otaczającej nas przestrzeni (elementy małej architektury, oświetlenie), rewitalizacja zieleni. - Remonty i modernizacje dróg i chodników - infrastruktura przyjazna i bezpieczna dla wszystkich uczestników ruchu, z naciskiem na pieszych i rowerzystów. - Poprawa komunikacji rowerowej z innymi dzielnicami. - Monitoring czystości powietrza i działania dążące do poprawy jego jakości. - Chciałbym aby należąca do miasta działka nr 692 przy ul. Jednorożca, leżąca w samym środku naszej dzielnicy, została oddana w ręce mieszkańców, popieram budowę na niej Centrum Społeczno-Kulturalnego / Domu Sąsiedzkiego i chciałbym aby został tam urządzony atrakcyjny teren zielony. - Osowa z dwóch stron graniczy z lasem, a mimo to dostęp do niego jest ograniczony. Od północy mamy barierę w postaci Starej Kielnieńskiej, Chciałbym aby zbliżający się jej remont odbył się w jak najbardziej korzystny dla nas sposób, z uwzględnieniem możliwych dojść do lasu (nie przekonuje mnie koncepcja z dodatkowym trzecim pasem i zapewnienia uatrakcyjnienia tej drogi dopiero po wybudowaniu Nowej Kielnieńskiej, dlatego chciałbym aby została ona wybudowana według projektu zakładającego już jej docelową formę). Natomiast w przypadku planowanej Nowej Kielnieńskiej chciałbym, aby udało się możliwie ograniczyć negatywne skutki jej powstania. Od wschodu mamy z kolei obwodnicę i wątpliwie przyjazny dostęp poprzez węzły Owczarnia i Wysoka. Uważam, że w tym przypadku należy powrócić do tematu kładki pieszo-rowerowej.Katarzyna Komorowska

Wykształcenie, praca zawodowa, inne kompetencje - Politechnika Gdańska – Wydział Budownictwa Lądowego, PWSH w Gdyni – Filologia Angielska oraz Terapia Pedagogiczna. Praca zawodowa: nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących, koordynator projektów w Fundacji PDN „Pierwszy Krok”.

Zainteresowania, pasje, ulubione zajęcia - Czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi. Wspólne wyjścia na spacer, koncert czy do kina. Sport – pływanie, gimnastyka, nordic-walking.

Doświadczenie, w pracy społecznej, przynależność, do organizacji pozarządowych, partii politycznych - Radna dzielnicy Osowa (kadencji 2011-2015 oraz 2015-2019), Prezes Fundacji - od 20 lat pracuje na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Pierwszy Krok”, koordynując wiele projektów zapewniających podopiecznym stałą kompleksową rehabilitację i integrację, Uczestnik różnych działań na rzecz dzielnicy. (Między innymi, pozyskanie środków z grantów miejskich na realizację siłowni zewnętrznej przy ZSO nr2, realizacja i nadzór nad obiektem), Członek zespołu pracującego nad koncepcją Domu Sąsiedzkiego i Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osowej, Organizator wielu imprez i spotkań o charakterze integracyjnym i kulturalnym dla lokalnego społeczności.

Mój pomysł na Osowę; priorytety dla dzielnicy - Kontynuacji rozpoczętych już działań w celu powstania Centrum Społeczno–Kulturalnego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, Powstanie i modernizacja dróg, chodników, oświetlenia, Tworzenie miejsc zielonych i małej architektury, Współpraca ze szkołami i organizacjami ngo.Karolina Sumiła

Wykształcenie, praca zawodowa, inne kompetencje - Ukończyłam Akademię Medyczną w Gdańsku na kierunku Ratownictwo Medyczne. Przez ponad 6 lat pracowałam przy projektach medycznych. Badania przesiewowe pacjentów na terenie całej Polski. Obecnie pracuję w firmie farmaceutycznej. Współpracuje z Hospicjami oraz Oddziałami Onkologicznymi na terenie województwa pomorskiego. Moja praca daje mi dużo satysfakcji. Umożliwia mi poznawanie nowych ludzi, pozwala rozwijać umiejętności komunikacyjne oraz organizacyjne.

Zainteresowania, pasje, ulubione zajęcia - Moją pasję dzielę razem z córką. W wolnej chwili pakujemy się i wyruszamy w podróż odkrywając piękno polskich miast. Dużo radości daje mi także członkostwo w Stowarzyszeniu Michała Szpaka w ramach której odbywa się wiele wspaniałych inicjatyw tj odwiedziny dzieci z Oddziału Onkologii Dziecięcej w Gdańsku.

Doświadczenie, w pracy społecznej, przynależność, do organizacji pozarządowych, partii politycznych Nie mam doświadczenia w pracy społecznej. Nie należę do żadnej partii politycznej. Chętnie zaangażuję się w prace na rzecz własnej dzielnicy, podzielę się doświadczeniem, nauczę się nowych rzeczy.

Mój pomysł na Osowę; priorytety dla dzielnicy - Chciałabym, aby było to miejsce pełne zieleni, miejsc na spacery, sport, odpoczynek. Chciałabym, aby wszystkie dzieci miały taki sam dostęp do zajęć dodatkowych, aby mogły bawić się i spędzać razem czas. Mieszkam na Osowie od urodzenia i pamiętam zadbane boisko szkolne. Tam graliśmy w kosza i tam biegaliśmy po bieżni. Chciałabym, aby osoby starsze nie były u nas na dzielnicy pozostawione same sobie. Muszą mieć wsparcie od sąsiadów, od Osowian. To my tworzymy to miejsce. To nam ma się tu dobrze żyć. Myślę, że jest dużo tematów które warto kontynuować i takich które się dopiero pojawią. Ważne dla mnie jest bezpieczeństwo na dzielnicy. Jest kilka miejsc które należy doświetlić, poprawić widoczność pasów dla pieszych i zabezpieczyć je odblaskami. Chciałabym, by w ważnych miejscach na Osowie tj. deptak, okolice szkół czy sklepów znalazły się tablice informacyjne gdyż nie wszyscy maja dostęp do portali społecznościowych. Chodniki w niektórych miejscach zasługują już na wymianę.Magdalena Maria Wilczewska

Wykształcenie, praca zawodowa, inne kompetencje - Studentka V roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku „Topolówka”. Od trzech lat zawodowo pracuje jako Specjalista Działu Prawnego w wielobranżowym biurze projektowym w Gdańsku

Zainteresowania, pasje, ulubione zajęcia - Moją największą pasją od zawsze był śpiew, który przez dłuższy okres czasu (8 lat) rozwijałam przez udzielanie się w zespole „Effatha”, który działa przy Parafii Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowie; Od czasu rozpoczęcia pracy zawodowej rozwijam się w sferze prawa gospodarczego publicznego, w szczególności prawa budowlanego, z czym wiąże bezpośrednio swoją przyszłość. Jestem także dumną właścicielką pięknego psa rasy Cocker Spaniel z którym uwielbiam spacerować.

Doświadczenie, w pracy społecznej, przynależność, do organizacji pozarządowych, partii politycznych - Jestem niezależną kandydatką do Rady Dzielnicy. Swoje niewielkie doświadczenie w pracy społecznej chciałabym rozwijać, w szczególności, poprzez swoją dynamiczną pracę w ramach jednostki bezpośrednio związanej z moją dzielnicą. Od 2011 r. jestem czynnym członkiem i współtwórcą grupy „Ichtis”, w ramach której organizowaliśmy pomoc dla osób starszych, odwiedziny w domach starców i gdańskich domach dziecka, a także inne wydarzenia o charakterze społecznym.

Mój pomysł na Osowę; priorytety dla dzielnicy - Największym problemem naszej dzielnicy jest Infrastruktura. Z jednej strony – prężnie rozwijająca się nowa część Osowy, w której potrzebne są nowe porządne inwestycje w utwardzone drogi, chodniki, oświetlenie, elementy małej architektury - takie jak - place zabaw, prozaiczne śmietniki, ławki. Z drugiej strony - szybko starzejące się osiedla domów jednorodzinnych z dziurawymi drogami dojazdowymi, nierównymi chodnikami stanowiącymi przeszkodę dla wózków i osób starszych oraz szybko dziczejącą zielenią, która została zaniedbana przez miasto. W związku z powyższym, wykonując obowiązki radnego na rzecz naszej dzielnicy chciałabym skupić się na realizacji projektów infrastrukturalnych i upiększeniu naszej okolicy, co w połączeniu z moją pracą zawodową, w której stykam się z wyjątkowo doświadczonymi projektantami, planistami oraz innymi osobami zajmującymi się branżą budowlaną i rewitalizacyjną, może być skutecznym narzędziem by poprawić naszą sytuację życiową w Osowie.SŁAWINA KOSMULSKA

Wykształcenie, praca zawodowa, inne kompetencje - Z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa lądowego, ale obecnie, od ponad 20 lat wykonuję zawód rzeczoznawcy majątkowego. Wcześniej pracowałam w biurze projektów i na budowie. Przez około 2 lata ( w końcu lat 80-tych ) pracowałam w LWSM Osowa, najpierw jako inżynier budowy, potem jako inspektor nadzoru. Od 1997 roku mam własną, dobrze prosperującą, firmę. Współpracuję głównie z sądami, jako biegły sądowy. Przez wiele lat byłam wykładowcą na studiach zaocznych i podyplomowych na Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim, w Sopockiej Szkole Wyższej, w Wyższej Szkole Bankowej, kształcąc młodych rzeczoznawców. Przez kilka lat byłam członkiem komisji egzaminacyjnej przy Ministerstwie Budownictwa. Jako aktywny członek organizacji zawodowych publikowałam szereg artykułów fachowych w czasopismach jak Beck Nieruchomości, czy Rzeczoznawca Majątkowy i na portalach internetowych. W 2009 r. skończyłam studia podyplomowe z psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej pod kierunkiem prof. Bogdana Wojciszke.

Zainteresowania, pasje, ulubione zajęcia - Czas wolny lubię spędzać w domku na Kaszubach, czytając literaturę piękną, historyczną, biograficzną. Lubię pływać i spacerować po lesie. Interesuję się polityką i sprawami społecznymi, kocham zwierzęta, mam w domu dwa koty, a u córki jeszcze kolejne dwa. Włączam się w walkę o ochronę zwierząt i ochronę przyrody. Lubię być aktywna społecznie, udzielać się w organizacjach, słuchać ciekawych wykładów i uczestniczyć w ciekawych dyskusjach.

Doświadczenie, w pracy społecznej, przynależność, do organizacji pozarządowych, partii politycznych - Pierwszą organizacją, do której wstąpiłam była Pomorania, klub studencki przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, byłam jej prezeską w latach 1973-1975. Do teraz jestem członkiem ZKP, pełniąc obecnie funkcję członka Komisji Rewizyjnej w Oddziale Gdyńskim. Byłam członkiem Solidarności w latach 80-tych, pełniłam w latach 88-89 – funkcję przewodniczącej NSZZ Solidarność w LWSM Osowa. Od początku lat 90-tych jestem członkiem Gdańskiego Komitetu Obywatelskiego, obecnie pełnię w nim funkcję skarbnika. GKO od wielu lat oprócz zajmowania stanowiska w sprawach społecznych, posiada kuchnię, w której przygotowywane są posiłki dla ponad 500 osób: bezdomnych, starszych, chorych i dzieci w szkołach. W latach 2004-2006 byłam członkiem Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Od 2012 roku jestem aktywnym członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku, gdzie od kilku lat pełnię funkcję sekretarza zarządu. W komitecie zajmujemy się upamiętnianiem osób, które zginęły w Grudniu 1970 roku, osób, które budowały Pomnik, a także zajmujemy stanowisko w sprawach społecznych. Oprócz tego od maja 2018 roku jestem aktywnym członkiem Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska i z jego ramienia kandydowałam w 2018 roku Rady Miasta. Na początku 2019 roku zostałam zaproszona do Rady Społecznej przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku.

Mój pomysł na Osowę; priorytety dla dzielnicy - Jest kilka ważnych spraw, które trzeba w tej kadencji załatwić. 1. Centrum kulturalne: dom sąsiedzki, dom kultury, biblioteka, czy choćby sala spotkań dla mieszkańców! 2. Dopilnowanie remontu ulicy Kielnieńskiej- zaplanowanego przez miasto 3. Wykonanie nawierzchni ulicy Koziorożca i ulic sąsiednich 4. Remont nawierzchni innych ulic, np. Sołdka, ale też inne 5. Naprawa chodników 6. Większa liczba ławek na ulicach 7. Przystanek PKM przy ulicy KielnieńskiejAneta Baczyńska - Rostkowska

Wykształcenie, praca zawodowa, inne kompetencje - WYŻSZE+ menedżer, trener biznesu. Zawodowo aktualnie nieczynna, spełnia się w licznych rolach i funkcjach. Najważniejsze z nich: matka wielodzietna i wynikające z tego konsekwencje (są takie memy w internetach na temat postaci), szef w wolontariacie (Stowarzyszenie INNE jest piękne), żona szefa (robienie tego, do czego mężczyźni w firmach nie są stworzeni)

Zainteresowania, pasje, ulubione zajęcia - Człowiek i jego dokonania, sposób postrzegania, podejmowania decyzji… książki, kryminalistyka, historia współczesna….i choć to nie konkurs Miss World – niestety nieuleczalna potrzeba czynienia świata wokół lepszym…poza tym malowanie powierzchni różnych, zdobienia, partaniny druciano – szydełkowe, ukwiecanie, tworzenie, zainteresowanie się i innych, zaciekawianie - głównie się….

Doświadczenie, w pracy społecznej, przynależność, do organizacji pozarządowych, partii politycznych - Bezpartyjna. Założycielka i prezes Stowarzyszenia INNE jest piękne. Inspirowanie, organizowanie, wymyślanie, tworzenie, angażowanie innych, budowanie relacji, praca nad integracją społeczną, szukanie wsparcia i poparcia …cokolwiek wydarza się w Stowarzyszeniu INNE jest piękne, maczam swoje palce często po łokcie. Jeśli są sukcesy, a zdarza się często, to w wyniku pracy zespołowej, bo ludzi mamy w stowarzyszeniu najlepszych.
Zapraszam na https://www.facebook.com/innejestpiekne/

Mój pomysł na Osowę; priorytety dla dzielnicy - OSOWA dzielnica wyzwań, możliwości i …. trudności …
Dla mnie najważniejszy jest człowiek i jego dobrostan. To jego potrzeby są wyznacznikiem zaangażowania. Nie lubię obiecywać, za to ukierunkowuję się na maksymalne wykorzystanie pojawiających możliwości, szans… Nie walczę z wiatrakami (pomimo wrodzonego idealizmu), za to podejmuję wyzwania. Słucham innych i sprawdzam, jak możliwe jest zrealizowanie ich potrzeb.Bartosz Knitter

Wykształcenie, praca zawodowa, inne kompetencje - Wykształcenie wyższe, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Ekonomii, kierunek Transport i Logistyka – magister. Studia podyplomowe na AWFiS w Gdańsku na kierunku żywienie i suplementacja w sporcie. Od ponad 10 lat prowadzę firmę z szeroko pojętą reklamą i poligrafią

Zainteresowania, pasje, ulubione zajęcia - Sport, biegi górskie, motoryzacja, podróże, gotowanie

Doświadczenie, w pracy społecznej, przynależność, do organizacji pozarządowych, partii politycznych - Od kilku lat jestem zaangażowany w organizację biegu ultra, który gości w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, Trójmiejski Ultra Track. Nie należę do partii politycznych

Mój pomysł na Osowę; priorytety dla dzielnicy - Bezpieczeństwo dzieci i osób starszych: lepsze oświetlenie i więcej oznakowanych przejść dla pieszych, sukcesywny remont infrastruktury „starej” części dzielnicy, drugi przystanek PKMki z dogodnym dojazdem dla rowerzystów, ulepszenie komunikacji wewnątrz dzielnicy, zwiększenie ilości ścieżek rowerowych, poprawa aktualnych, nierównych nawierzchni, rozwój MEVO, budowa dodatkowych obiektów sportowych i rekreacyjnych, organizacja eventów sportowych i kulturalnych.Monika Bednarska

Wykształcenie, praca zawodowa, inne kompetencje - Jestem specjalistą z zakresu ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym. Brałam udział w opracowaniach realizowanych na potrzeby wielu najważniejszych inwestycji w regionie Pomorza. Prowadzę konsultacje społeczne oraz szkolenia z zakresu ocen oddziaływania na środowisko. Ukończyłam studia wyższe (geografia - kształtowanie i ochrona środowiska), podyplomowe (Fundusze Unii Europejskiej) oraz studia doktoranckie.

Zainteresowania, pasje, ulubione zajęcia - Mam szerokie zainteresowania, przede wszystkim: psychologia, ogrodnictwo, fotografia, kolaże, muzyka klasyczna, stylizacja wnętrz. Lubię spotkania, taniec, piesze wycieczki terenowe oraz poznawanie walorów przyrodniczych i kulturowych różnych regionów.

Doświadczenie, w pracy społecznej, przynależność, do organizacji pozarządowych, partii politycznych - Radna Dzielnicy Osowa w kadencji 2015-2019, w której pełniłam funkcje: Przewodniczącej Komisji ds. infrastruktury i transportu, Wiceprzewodniczącej Rady. Pełnię funkcję Członka Zarządu Dzielnicy Osowa. Społecznie współadministruję profilami w mediach społecznościowych: Rada Dzielnicy Osowa (https://www.facebook.com/rada.osowa/), Biblioteczka Osowska (https://www.facebook.com/BiblioteczkaOsowska/), oraz innych organizacji społecznych, w których działam. Członek Zarządu Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych. Członek Zarządu Klubu Soroptimist International w Gdańsku. Członek Rady programowej Fundacji Edu Art Kultura. Uczestniczę w licznych spotkaniach oraz innych inicjatywach dotyczących naszej dzielnicy i miasta.

Mój pomysł na Osowę; priorytety dla dzielnicy - Działając w Radzie Dzielnicy Osowa chcę kontynuować prace dotyczące: zagospodarowania terenu, zakresu inwestycji i strategii ich realizacji, w tym dróg oraz małej architektury i terenów zielonych, gospodarki wodnej, inicjatyw dotyczących ochrony środowiska, przyrody, kultury i integracji mieszkańców, w tym Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Jednorożca oraz Biblioteczki Osowskiej, poprawy bezpieczeństwa, w tym popularyzacji noszenia odblasków – projekt Osowskie Odblaski, poprawy warunków życia mieszkańców.


Renata Krajka

Stanisław Krzemiński