WiadomośćZ notatnika Radnej! (czytaj więcej...)
(Kategoria: Gdańsk Osowa - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
środa 30 czerwca 2010 - 18:25:40


Z notatnika Radnej - Nowa Kielnieńska!

Nie od dziś wiadomo, że najbardziej uciążliwe ulice w okolicach Osowej to spacerowa i Kielnieńska. Ta ostatnio już od dawna nadaje się do remontu. Pojawiło się światełko w tunelu, czyli szansa na przeprowadzenie kompleksowej przebudowy ulicy. Radna miasta Gdańska Pani Małgorzata Chmiel jest osoba chyba najlepiej poinformowaną o postępie co prawda jeszcze nie prac ale projektów i planów w tej kwestii. Dlatego zapraszamy mieszkańców Osowej i czytelników portalu Osowa24.pl z ostatnimi zapiskami jakie pojawiły się w notatniku Pani Radnej.


Szanowni Państwo!
Obecna ulica Kielnieńska jest ulicą chyba w najgorszym stanie ze wszystkich nawierzchni (oprócz oczywiście dróg gruntowych). Dodatkowo jest zatłoczona poza granice jej możliwości przepustowości. Możliwe byłoby poprawienie jej nawierzchni, ale nie można jej poszerzyć ze względów własnościowych i istniejących zabudowań ( dodatkową przeszkodą są rosnące drzewa). Istniejące budynki na ogół nie przeszkadzają fizycznie w poszerzeniu jezdni (po wycięciu drzew),ale liczne wjazdy na posesje, których nie można zlikwidować, uniemożliwiają istotne usprawnienie komunikacji. Większość ruchu na tej drodze to samochody Osowian, ale część to samochody z np. Chwaszczyna, czyli tranzytowe. Ruch lokalny i międzydzielnicowy, generowany obecnie, nie jest możliwy do przeniesienia przez istniejącą ul. Kielnieńską. Znając ten problem, Biuro Rozwoju Gdańska przedstawiło nam, radnym z komisji Rozwoju Przestrzennego, propozycję planistyczną, z prośbą o wyrażenie swojego zdania: zaproponowali, żeby po śladzie terenu rezerwowanego od dawna pod Trasę Lęborską (inaczej Trasę Kaszubską) poprowadzić drogę, ale innej klasy pod nazwą Nowa Kielnieńska.

Wiecie Państwo, że wybrano wariant Trasa Kaszubskiej (czyli drogi S6) dobijający do Obwodowej w węźle Wielki Kack. Pozostaje więc temat prac nad planem drogi przebiegającej tymi terenami, ale nie w klasie drogi ekspresowej, tylko głównej. Miałaby ona bardziej dostosowany do terenu przebieg. Potrzebne pod nią byłyby mniejsze rezerwacje terenu, bo zgodnie z warunkami technicznymi droga ekspresowa musi mieć 60m szerokości, ale droga główna(czyli ta teraz proponowana) tylko 30m. Na tej trasie proponuje się 3 węzły, a dalsze prace nad planem wskazałyby ewentualne inne skrzyżowania. Czyli byłaby to międzyosiedlowa ulica przenosząca ruch lokalny. Przypominam, że niedoszła Trasa Lęborska miał przebiegać brzegiem lasu, mniej więcej równolegle do ul. Komandorskiej, od węzła Wysoka w stronę Chwaszczyna. Właściwie przebieg jej rozpoczynał się od ronda przy Castoramie. Tak wiec, oprócz odciążenia Kielnieńskiej, mielibyśmy wreszcie zwiększenie przepustowości wjazdu do Osowej. A to jest chyba największą bolączką w Osowej.

Na wskazanym do objęcia planem terenie nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W skrócie: Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji ulicy równoległej do ulicy Kielnieńskiej w śladzie niedoszłej Trasy Lęborskiej, jednakże w niższej klasie technicznej, której zdaniem będzie odciążenie ulicy Kielnieńskiej i udrożnienie wjazdu do Osowej.
Według przedstawionej koncepcji Nowa Kielnieńska miałaby 3 skrzyżowania z ulicami: Gnieźnieńską, Drawską, Juraty.
Dlaczego wracamy do tematu? Otóż do wydz. Architektury Urzędu Miejskiego wpływają wnioski o wydanie decyzji o warunkach pod zabudowę w tym pasie terenów. Nie ma tam ważnego planu, więc nie ma prawnie możliwości odmowy wydania tej decyzji. Problemem jest więc to, że lada chwila możemy utracić rezerwację pod tę drogę, poprzez konieczność zgody na budowę domków jednorodzinnych. A wtedy oczywiście już nigdy tam nie poprowadzimy żadnej drogi, nawet tej węższej. Ja poparłam propozycje przystąpienia do opracowania, bo rzeczywiście Kielnieńska jest już zapchana do granic możliwości.

Poza tym oprócz wielu głosów przeciw tej Trasie Lęborskiej, również otrzymywałam sygnały „za”. Też od właścicieli terenów pod tę drogę, którzy chcieliby wiedzieć kiedy miasto wykupi od nich te tereny (na czym mieszkańcom zależy). Poprowadzenie tym śladem przyszłej Nowej Kielnieńskiej też rozwiązałoby problemy tych mieszkańców. Projekt „Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa - rejon ulicy nowej ulicy Kielnieńskiej” przedstawiłam na posiedzeniu Rady Osowej, gdyż BRG wystąpiło z prośbą o zaopiniowanie. Rada Osiedla wyraziła pozytywne stanowisko na temat podjęcia tych prac planistycznych. Jeśli mieliby Państwo czas przesłać do mnie swoje opinie w tej sprawie, byłabym wdzięczna. Obiecuję, że każdy głos przekażę projektantom planu. Powinniśmy wspólnie z Państwem zastanowić się nad tym, jak rozwiązać ten problem i czy Państwo popierają takie rozwiązanie?

I jeszcze drugi temat:

Na spotkaniu z urzędnikami w Osowie ws. nowego „Regulaminu utrzymania czystości i porządku” (czyli ws. problemów z podziałem na suche i mokre odpady), zgłaszali Państwo między innymi problem wywozu wielkogabarytowych przedmiotów (np. niepotrzebne meble). Rozmawiałam niedawno z p. Władysławem Ornowskim, znanym jako „Pan Władek” ,który od ponad 20 lat przywozi żywność i ubrania osobom potrzebującym. Dzieciom i osobom starszym. Pomaga niepełnosprawnym. Jego samochód z napisem „Fundacja Pan Władek” znany jest w całym województwie, a właściwie w całej Polsce. Teraz p. Ornowski organizuje też sprzęt domowy dla powodzian.
Pomyśleliśmy więc wspólnie z nim, że można pomóc obu stronom: Państwo pozbędą się niepotrzebnych mebli, a powodzianie będą mieli jakieś wyposażenie. Może np. kanapa przestała się podobać i planujecie Państwo wymianę?
Pan Władek posiada własny transport, więc gdybyście Państwo wysłali do mnie chęć takiej pomocy, ( z Państwa numerem telefonu) byłabym wdzięczna. Przekażę go p. Ornowskiemu, który się umówi z Państwem konkretnie na odbiór.
Mój adres m.chmiel@gdansk.gda.pl lub tel. 601 627 400.
Z góry dziękujemy.
Oczywiście dotyczy to tylko w miarę nie zniszczonych mebli, czy innych sprzętów domowych. Takich ,które już z jakiś względów nie są potrzebne. Nie rozwiązuje to oczywiście potrzeby tzw. „wystawek”, podczas których wyrzucamy zniszczone, połamane duże sprzęty. O tym muszę pomyśleć niezależnie.

Z poważaniem
Małgorzata Chmiel, radna
m.chmiel@gdansk.gda.pl

Małgorzata Chmiel
Radna Platformy Obywatelskiej (PO)
Wykształcenie: wyższe - inż. architekt
Praca: Architekt w Zespole Autorskich Pracowni Architektonicznych
Hobby: sport
Uprawiany sport: narciarstwo, tenis ziemny
Okręg wyborczy: nr 6Źródło: Osowa 24 - Portal Mieszkańców > Osowa > Gdańsk > Trójmiasto
( http://www.osowa24.pl/news.php?extend.543 )